Warunki gwarancyjne
i wymagania eksploatacyjne

awg polonez

Udziela się gwarancji na sprawne działanie katalizatora spalin na okres 12 miesięcy lub 50 000 km, w zależności co nastąpi wcześniej, przy spełnieniu niżej podanych warunków:

 • Samochód napędzany jest wyłączenie benzyną bezołowiową;
 • Samochód oryginalnie wyposażony jest w katalizator spalin;
 • Montaż katalizatora przeprowadzić w specjalistycznej stacji diagnostycznej lub warsztacie wymiany układów wydechowych;
 • Zlikwidować usterki, które miały bezpośredni wpływ na uszkodzenie katalizatora;
 • Przy wymianie katalizatora z przyczyny naturalnego jego zużycia (80 000, 100 000 km) jednocześnie należy wymienić Sondę Lambda;
 • Jeżeli zachodzi potrzeba wstawienia łącznika przed katalizatorem, należy stosować wyłącznie łączniki z rur nierdzewnych i zwrócić uwagę na szczelność całego układu wydechowego;
 • Katalizator stosować ściśle wg określonej pojemności silnika oraz zgodnie z gabarytami katalizatora demontowanego.

Nie udziela się gwarancji na uszkodzenia mechaniczne katalizatora oraz gdy samochód napędzany jest gazem.

Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów oraz z poprawkami i skreśleniami jest nieważna. W przypadku wystąpienia wad w działaniu katalizatora, wyłącznie z winy producenta, katalizator zostanie wymieniony na nowy w punkcie zakupu po okazaniu ważnej gwarancji i dowodu zakupu. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej Firma AWG POLONEZ nie wydaje duplikatów.

Należy stosować się ściśle do zaleceń Firmy AWG POLONEZ, niedozwolone jest uruchamianie na tzw. „popych” lub przez holowanie;

 • Nie należy kontrolować pracy silnika przy zdjętych końcówkach przewodów zapłonowych;
 • Wymieniać świece iskrowe wg zaleceń producenta samochodu średnio co 10 000 do 15 000 km;
 • Kontrolować uszkodzenia systemu sygnalizowane lampką „mi” – Malfunction Indicator -pulsująca lampka sygnalizuje występowanie usterki „brak zapłonu”, która może spowodować uszkodzenie katalizatora;
 • Kontrolować przewody wysokiego napięcia;
 • Wymieniać olej silnikowy wg zaleceń producenta samochodu oraz okresowo kontrolować pracę silnika w specjalistycznej stacji diagnostycznej.

Trójdrożny katalizator spalin został tak zaprojektowany, żeby spełniał obowiązujące normy dotyczące emisji toksycznych gazów do atmosfery.

Aby spełnić wymagania normy w systemie sterowania silnika należy stosować cztery typy diagnostyki:

 • diagnostyka katalizatora-umożliwia poprzez pamięć diagnostyczną określenie sprawności katalizatora;
 • diagnostyka układu zasilania;
 • diagnostyka misfire (brak zapłonu): system jest w stanie zdiagnozować brak zapłonu, który może spowodować uszkodzenie katalizatora lub zwiększenie emisji zanieczyszczeń;
 • diagnostyka sondy lambda: umożliwia poprzez pamięć diagnostyczną, określenie prawidłowego działania sondy lambda.