"Uruchomienie linii pilotażowej wytwarzania ekologicznych układów katalitycznych z uwzględnieniem zrównoważonego recyklingu materiałów krytycznych".

Katalizatory filtry cząstek stałych DPF

o projekcie

Przedmiotem projektu jest weryfikacja w skali rzeczywistej technologii wytwarzania układu katalitycznego spalin silnikowych o obniżonej masie, spełniającego normy emisyjne euro V oraz VI z zastosowaniem nowatorskiej metody wykorzystania odpadów tzw. washcoat z odzysku metali szlachetnych użytych do wykonania warstwy aktywnej katalizatora.

Spodziewane efekty:

  • obniżenie kosztów procesu technologicznego łączenia niektórych gatunków stali nierdzewnych stosowanych na monolity katalityczne,
  • ograniczenie emisji CO2 do atmosfery dzięki mniejszej energochłonności procesu,
  • wykorzystanie odpadu metali krytycznych

17.04.2023

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Personel naukowo-badawczy

Karol Koliński – kolinski_projekt@polonez-kat.com.pl

Sylwia Pilecka – pilecka_projekt@polonez-kat.com.pl

Personel administracyjny:

Ewa Wioletta Wojtkowiak – projekt_ue@polonez-kat.com.pl

Jacek Lewandowski – jacek_projekt@polonez-kat.com.pl

Informacja
o kooperantach

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach to jednostka badawcza posiadająca ponad 20 letnie doświadczenie w odlewaniu taśm amorficznych – prekursor wprowadzenia na rynek spoiw w postaci cienkich taśm amorficznych.

Ponad 70 zrealizowanych prac B+R, patenty, publikacje, wdrożenia.

(Kadra: prof. dr R. Kolano, prof. nzw. dr hab. A. Kolano-Burian, dr M. Karpiński, dr Ł. Hawełek, mgr inż. M. Polak)