Usługi pokryć chemicznych

AWG POLONEZ

Naszą podstawową działalnością jest rozwój, produkcja i sprzedaż katalizatorów. Przedmiotem tych działań jest powlekanie podłoża katalizatora warstwą pośrednią składającą się z min. z tlenku glinu (Al2O3) a następnie naniesienie warstwy aktywnej zawierającej metale szlachetne. 

Firma AWG Polonez świadczy usługi nanoszenia bloków metalowych oraz ceramicznych wysokimi jakościowo pokryciami spełniającymi wymagane normy.

Nadzór nad procesem technologicznym prowadzi laboratorium, które wyposażone jest w nowoczesne urządzenia pomiarowe.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Katalizatory filtry cząstek stałych DPF